Příliš mnoho nedokončených požadavků z vaší internetové sítě

Tuto stránku vidíte pokud se pokoušíte opakovaně načíst stránku ještě před jejím dokončením, nebo otevíráte několik stránek najendou.
Nedokončené požadavky znamenají situaci ve které server nestihnul vygenerovat stránku nebo ukončit Váš požadavek.
Může to i znamet že je server z nějakého důvodu přetížen.
V historii Vašich požadavků zůstávají nedokončené požadavky 5 minut. Poté se můžete pokusit stránku znovu načíst.

Napište prosím na mail petr@neziskovky.com vyvětlení co se pokoušíte provést a já problém odstraním.

Too many unfinished requests from your internet network

You see this when you are trying to re-load the page even before its completion, or open several pages at once.
Incomplete requests mean a situation in which the server is not fast enough to generate the page or cancel your request.
It could also mean that the server is overloaded for some reason.
In the history of your requests remain unfinished tasks 5 minutes. Then you may try to reload the page again.

Please mail to petr@neziskovky.com exact explanation what you are trying to do, and I will remove the problem.unfinished request list (IP 54.162.173.119 / NET 54.162.173.*):
Sat Apr 21 06:11:14 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/HUMAN-INFECTION-V2790.html
Sat Apr 21 06:11:14 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/GRAVEYARD-OF-SOULS-V3074.html
Sat Apr 21 06:11:14 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/GOMORY-V898.html
Sat Apr 21 06:11:14 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/DEATHROW-V1589.html
Sat Apr 21 06:12:00 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/DISEMBOWLED-CORPSE-V1405.html
Sat Apr 21 06:12:22 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/YATTAI-V3416.html
Sat Apr 21 06:12:38 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/GLOOMY-GRIM-V520.html
Sat Apr 21 06:13:06 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/DIFTERY-V1206.html
Sat Apr 21 06:13:37 CEST 2018 54.162.173.119 http://eshop.obscene.cz/RISPOSTA-V1751.html